Daily Archives 9 września 2017

Mili i definicje

Najważniejszą klasą zdań werbalnych są definicje, a definicja jest „zdaniem, które przedstawia znaczenie danego słowa: a mianowicie przedstawia już to znaczenie, jakie ono ma w języku potocznym, już to takie, jakie mówiący czy piszący zamierza mu nadać dla poszczególnych celów swego rozumowania”.16 Mili nie wyklucza zatem użycia słów, dla szczególnych celów, na nowe sposoby. Podkreśla jednak potrzebę bardzo starannego badania potocznego języka, zanim podejmie się zadania reformy języka. Badanie bowiem różnych odcieni znaczeniowych, jakie słowo ma w potocznym użyciu, czy zmian jego użycia, może odsłonić rozróżnienia i inne ważne czynniki, które niedoszły reformator języka bezwzględnie powinien mieć na uwadze.

więcej