Jakości i relacje

Bradley oczywiście nie sugeruje, że powinniśmy zaprzestać mówienia o rzeczach oraz ich jakościach. W jego przeświadczeniu, gdy tylko usiłujemy wyjaśnić teorię, jaką zakłada ten jawnie użyteczny język, stwierdzamy, iż rzecz rozpada się na jakości, a zarazem nie potrafimy podać żadnego zadowalającego wyjaśnienia sposobu, w jaki owe jakości tworzą rzecz. Krótko mówiąc, nie można podać żadnego spójnego ujęcia ani teorii substancji-przypadłości, ani fenomena- lizmu.

Usuńmy teraz teorię substancji-przypadłości i skupmy naszą u- wagę na jakościach i relacjach. Przede wszystkim możemy powiedzieć, że jakości bez relacji są niepojmowalne. Po pierwsze, nie możemy pomyśleć jakości, nie ujmując jej jako czegoś, co posiada odrębny charakter, a więc jako czegoś różnego od innych jakości. A sama ta różnica jest relacją.

Ale z drugiej strony jakości brane wraz z ich relacjami są równie niepojmowalne. Z jednej strony jakości nie sposób w pełni sprowadzić do ich relacji te bowiem wymagają członów. Jakości muszą podtrzymywać swe relacje i w tym sensie można powiedzieć, że jakości je tworzą. Z drugiej strony relacja wnosi różnicę w to, co jest nią powiązane, możemy zatem powiedzieć również, że jakości są tworzone przez ich relacje. Jakość musi być „zarazem warunkiem i wyni- kiem”52. Nie można jednak podać żadnego zadowalającego opisu tej paradoksalnej sytuacji.

Podchodząc do sprawy od strony relacji, możemy powiedzieć od razu, że bez jakości są one niepojmowalne. Relacje bowiem muszą odnosić do siebie terminy. Ale skłonni jesteśmy również powiedzieć, że relacje są niepojmowalne nawet, gdy bierze się je wraz z ich terminem, mianowicie z jakościami. Relacja bowiem musi być bądź niczym, bądź czymś. Jeśli jest niczym, nie może dokonywać żadnego relacyjnego powiązania, lecz jeśli jest czymś, musi być odniesiona do każdego ze swych terminów za pomocą innej relacji. Uwikłani więc zostajemy w nieskończony ciąg relacji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>