Życie Jamesa Mill cz. II

W 1848 r. Mili ogłosił swe Zasady ekdhomii politycznej.7 W 1851 r. poślubił Harriet Taylor, z którą był w stosunkach głębokiej przyjaźni od 1830 r., a której pierwszy mąż zmarł w 1849 r. W rok po śmierci żony, w 1859 r. Mili opublikował swą rozprawę O wolności, w 1861 r. rozprawę O rządzie reprezentacyjnym, a w 1863 r. Utyli- taryzm.s An Examination of Sir William Hamilton’s Philosophy („Rozważania nad filozofią Sir Williama Hamiltona”) oraz niewielki tom pod tytułem Auguste Comte and Positivism („Auguste Comte i pozytywizm”) ukazały się w 1865 r.

W latach 1865-1868 Mili był posłem do parlamentu z Westminste- ru. Opowiadał się za projektem ustawy o reformie wyborczej z 1867 r. i oskarżał politykę rządu brytyjskiego w Irlandii. O swej broszurze England and Ireland („Anglia i Irlandia”, 1868) zauważa, że „tak jak się spodziewałem, nie była popularna, wyjąwszy Irlandię”.9 Mili bronił również reprezentacji proporcjonalnej i prawa wyborczego dla kobiet.

Mili zmarł w Awinionie 8 maja 1873 r. Jego Dissertations and Discussions ukazywały się w czterech tomach między rokiem 1859 a 1875, zaś Essays in Religion („Badania nad religią”) zostały opublikowane w 1874 r. W następnym rozdziale poczynione zostaną dalsze uwagi o tej ostatniej pracy, w której Mili rozważa z sympatią ewentualność istnienia skończonego Boga, to znaczy Boga ograniczonego co do mocy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>