Ośrodek Sportu i Rekreacji 
 w Wolinie

Szukaj w serwisie

Dnia 19.12.2017r. w Publicznej Szkole Podstawowej odbyła się po raz kolejny Gminna Olimpiada Profilaktyczna , którą otworzyła dyrektor szkoły Pani Urszula Wołowicz. Tym razem olimpiada kończyła całoroczną kampanię profilaktyczną organizowaną przez Krakowską Akademię Profilaktyki.

Działania , które przeprowadziliśmy w ramach kampanii to: 

-Turniej ,, Potyczki rodzinne"

- Quiz o Rodzinie 

- Przedsięwzięcie Plastyczne ,, Ja i moja rodzina"

- Rodzinny Rajd Rowerowy po Wyspie Wolin            

- Gminna Olimpiada Lekkoatletyczna z okazji Dnia Dziecka

- Olimpiada Profilaktyczna

W olimpiadzie wzięli udział uczniowie z 4 Szkół  Podstawowych naszej Gminy . Uczniowie  rozwiązywali test , krzyżówki , szarady , pisali wiersze , tworzyli mapę pamięci oraz uczestniczyli w konkurencjach sportowych . Nad przebiegiem olimpiady czuwała komisja w składzie: Vicedyrektor Szkoły p. Barbara Kołodzińska , Sekretarz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych p. Alicja Grudzińska oraz Inspektor Urzędu Miejskiego p. Artur Słocki. Nagrody zostały ufundowane przez Burmistrza Wolina i Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wolinie.             

Klasyfikacja końcowa Olimpiady:                                                                                                                                                                I miejsce - I PSP Koniewo, II m- PSP Kołczewo, III m -PSP Wolin, IV m-SSP Ładzin.                                            

Dziękujemy nauczycielom za przygotowanie uczniów p .Marcie Szpak , p.Wandzie Noworolnik , p. Aleksandrze Szubert i p. Joannie Strzelczyk. Organizatorem całorocznej kampanii profilaktycznej była PSP w Wolinie , OSiR w Wolinie oraz Urząd Miejski a koordynatorem i prowadzącym Renata Łuczak-Arys. W podziękowaniu za wszystkie przedsięwzięcia Szkoła otrzymała Certyfikat.  Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział i zaangażowanie w całorocznej kampanii.

                                                                                                                        Renata Łuczak-Arys i Edward Arys