Monthly Archives Sierpień 2017

Nauka gry na perkusji w Warszawie

Perkusja to ulubiony instrument wielu ludzi. Gra na bębnach czy talerzach pozwala rozładować emocje oraz wejść w kontakt z muzyką. To najważniejsza sprawa dla każdego. Dzisiaj gra na perkusji to całkiem miła sprawa. Perkusiści mogą znaleźć dobrą pracę. Jest to bardzo ważna kwestia. Perkusja jest całkiem ciekawym instrumentem, dla niejednej osoby, która ma poczucie rytmu. Osoby grające na perkusji lubią cieszyć się muzyką...

więcej

Milla i istnienie Boga

Trzeba jednak dodać, że dowód z celowości w przyrodzie opiera się na szczególnym podobieństwie, mianowicie na współdziałaniu rozmaitych czynników prowadzących do wspólnego celu. Dla przykładu, ów dowód wnosi o działaniu ponadziemskiej inteligencji z układu i budowy rozmaitych części aparatu wzrokowego, które łącznie wytwarzają widzenie. Nie możemy wprawdzie wykluczyć wszystkich innych wyjaśnień takich zjawisk, toteż ów dowód nie może prowadzić do wniosku, któremu przysługuje coś więcej niż pewien stopień prawdopodobieństwa. Ale mimo to stanowi on racjonalne wnioskowanie indukcyjne.109 „Myślę, że trzeba przyznać, że przy obecnym stanie naszej wiedzy, przystosowania występujące w przyrodzie przemawiają ze znacznym stopniem prawdopodbieństwa na rzecz ich stworzenia przez inteligencję.” 110

więcej

Rzeczy materialne są wrażeniami lub danymi zmysłowymi

Zrozumiałe, że późniejsi empiryści usiłowali uniknąć tego wniosku, powstrzymując się przed powiedzeniem, że rzeczy materialne są wrażeniami lub danymi zmysłowymi. Zadowalali się natomiast stwierdzeniem, że zdanie, w którym mówi się o przedmiocie fizycznym czy materialnym, można w zasadzie przełożyć na inne zdania, w których mówi się jedynie o danych zmysłowych, a stosunek między zdaniem pierwotnym a przekładem jest taki, że jeśli to pierwsze jest prawdziwe (lub fałszywe), ten drugi jest prawdziwy (lub fałszywy), i na odwrót. Pytanie, czy twierdzenie to zostało uzasadnione, nie musi nas tu zatrzymywać.101 Rzecz w tym, że sam Mill wyraża się tak, jakby przedmiotem nauk fizycznych były ludzkie wrażenia.

więcej

Rozwój osobisty przez książki

Książki są bezcenne, warto je czytać. Dzisiaj nie każdy ma zamiar czytać książki, ale to błąd. Dobra książka jest podstawą. Do dyspozycji są literatura piękna, popularnonaukowa, kryminały, poezja i wiele, wiele innych. Ludzie lubią czytać książki od czasu do czasu, bo one mają dla nich wartość oraz sens. Celowe jest czytanie ciekawych książek, warto w wolnym czasie czytać wszystko, co tylko można...

więcej